Zpět na: Včelařské pomůcky

Sirná svíce na vysiřování 700 g

97,0 Kč
bez DPH: 80,2 Kč

Dostupnost: skladem
Kód zboží: 0608
Sirná svíce k desinfekci vysiřováním  nástavků, souší a dalšího včelařského vybavení včetně zpracovatelských prostor, skladových prostorů pro potravinářské účely atd.

Sirná svíce na vysiřování 700 g

Sirná svíce k desinfekci vysiřováním  nástavků, souší a dalšího včelařského vybavení včetně zpracovatelských prostor, skladových prostorů pro potravinářské účely atd. Používají se i k siření sklepů na víno, lisoven, skladů na brambory, sklady na ovoce. Použití spočívá v jejich zapálení v určitém prostoru, čímž vzniká oxid siřičitý, který ničí mikroorganizmy. Svíce při hoření teče, proto je nutné uložení do nehořlavé nádoby k zachycení síry. Jedna svíce je na vysíření prostoru asi 10 – 15 m³.

Místnost před sířením zcela vykliďte. Místnost nebo prostor po zapálení svíce ihned opusťte a co nejlépe uzavřete. Časové období potřebné pro účinek: 2 - 4 hodiny. Po 4 hodinách místnost důkladně vyvětrejte.

Hořením se uvolňuje oxid siřičitý, toxický plyn, CAS 7446-09-5.

Síra (chemická značka S, latinsky Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě. Patří do skupiny chalkogenů. Síra byla známa již v dávnověku a např. ve starověké Číně sloužila jako jedna ze složek střelného prachu. Jako součást různých výbušnin a zábavní pyrotechniky se síra používá dodnes, i když po vynálezu dynamitu význam těchto směsí značně poklesl. V chemickém průmyslu se elementární síra používá především pro vulkanizaci kaučuku. Množství síry přidané do směsi pak určuje tvrdost získaného produktu. Dále je elementární síra základní surovinou pro výrobu kyseliny sírové.
Síra je významnou složkou různých fungicidů, tedy prostředků působících proti růstu hub a plísní. Síření sklepů i sudů pro uchovávání vína či piva efektivně brání množení nežádoucích plísní a mikroorganizmů.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování
H315 Dráždí kůži.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se

Naposledy navštíveno

Sirná svíce na vysiřování 700 g
97,0 Kč

Dostupnost: skladem