O sršni asijské

Sršeň asijská (Vespa velutina), invazní druh původem z jihovýchodní Asie, byla náhodně zanesena do Francie v roce 2004 a od té doby se rychle rozšířila do Itálie, Španělska, Portugalska, Německa, Belgie, Nizozemska, Velké Británie a Švýcarska.
Na rozdíl od běžné domácí sršně, sršeň asijská představuje značné riziko pro evropské včelařství, neboť včely medonosné tvoří až 70 % jejího jídelníčku.

I přes zkušenosti získané z jiných zemí, kde se již sršeň asijská vyskytuje, neexistuje zatím kompletní řešení tohoto problému. Jan Ondrasik, včelař působící ve Francii, uvedl, že Francie zaznamenala v roce 2022 pokles včelstev o více než 50 %.

Z Výzkumného ústavu včelařského Dol - XI (XXIII)

V pravidelné rubrice jsme čtenářům Včelařství představovali různá témata, kterými se na pracovištích VÚVč zabýváme. Po celý rok 2019 jsme u těchto článků také zveřejňovali logo VÚVč s ikonickým číslem 100. Nyní tak nadešel správný čas podívat se o jedno století zpět a připomenout si založení Výzkumného ústavu včelařského v Dole.
 

Co je to Varroáza?

Varroáza představuje kontinuální výzvu pro včelaře po celém světě, jelikož tento parazitický roztoč způsobuje významné škody včelstvům a je zdrojem řady nemocí.

Jaké možnosti máme k dispozici v boji Varroázou?

Varroa Destructor – nebezpečný roztoč pocházející z Asie

Roztoč Varroa Destructor byl poprvé zaznamenán v roce 1904 v Indonésii. V průběhu následujících padesáti let se začal šířit do Číny, Indie a následně přes Rusko dorazil do včelstev v Německu a Polsku. V roce 2007 pak byla zaznamenána jeho přítomnost na Havaji.

Vyšší šlechtitelské chovy Uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské

V únorovém Včelařství vám představuji opčt dva dlouholeté chovatele matek. Josef Janšta je dalším chovatelem z jihu českomoravské vysočiny. Thdy někde končí teplá a úrodná jižní Morava a krajina se začíná výrazně vlnit. Mezi poli je hodně lesíků a rybníků a krajina je na první pohled malebná. Zdeněk Horký jako celoživotní profesionální včelař nyní včelaří ve Frýdlantském výběžku, kde z jihu stíní Jizerské hory a krajina je otevřená větrům z polských rovin. Vizitky obou chovatelů jsou doplněny informacemi z hlášení Vyššího šlechtitelského chovu, které každý chovatel zasílá každoročně na odborné oddělení sekretariátu ČSV.

Eurodadant po 40 letech.

Po detailním popisu původu, jednotlivých částí a zkušeností s uchopením včelaření v Eurodadantu se dostáváme k metodice. Předem musím zdůraznit, že metodika vedení včelstev v Eurodadantu vyžaduje zcela jiný přístup k životu včelstva než u běžných včelařských metod. Metodika Eurodadantu Vzhledem k dramatickým změnám klimatických a snůškových podmínek na našem území v posledních 70 letech si Ing. Řeháček musel při konstrukci Eurodadantu uvědomit tuto skutečnost. Byl si vědom toho, že většina našich včelstev již nemá přístup k velkému množství slabých snůšek, ale naopak k vzácným silným nárazovým snůškám, které jsou nejstabilnější v květnu.

Akaricidy, antibiotika a syndrom zhroucení včelstev

Američtí včelaři nepřestávají pátrat po příčinách syndromu zhroucení včelstev (anglicky colony collapse disorder, zkráceně CCD). Nejnovější studie poukazuje na možný podíl kombinace nežádoucích vedlejších účinků akaricidů a antibiotik.

Vakcína proti moru včelího plodu

V USA byla schválena vakcína proti moru včelího plodu vyvinutá společností Dalan Animal Health, Inc. Tato vakcína bude používána v amerických komerčních včelích farmách již od letošního roku.

Tato vakcína, určená včelám, obdržela podmíněnou licenci na dva roky od amerického ministerstva zemědělství. Jejím cílem je chránit včely před morem včelího plodu, který způsobuje bakterie Paenibacillus larvae. Vakcína bude ze začátku dostupná komerčním včelařům, kteří ji mohou zakoupit už letos.

Léto budiž pochváleno

Věřím, že klasik Fráňa Šrámek promine, čas prázdnin, dovolených a výletů ještě na včelaře nějakou chvilku počká, protože toto období je podstatné zejména pro budoucnost jejich včel.

Zamyšlení nad bojem v Varroázou.

Jedním z přístupů k boji se škůdci je dezinfekce a prázdné úly. Proto je důležité si uvědomit, že pojem "škůdce" je subjektivní a závisí na pohledu člověka. Škůdcem není vše, co je přítomno v prostředí a může negativně ovlivnit zdraví lidí a zvířat. Klasifikace škůdce se zakládá na tom, že organismus musí mít škodlivý účinek, který může ohrozit zdraví nebo vyvolat nepříjemné obtíže. Také musí být přítomen v dostatečném množství, aby způsobil poškození substanci či hodnotu, kterou máme za důležitou.

Včelaři, probuďme se!

Med jako mystický včelí produkt požíval od samého počátku úcty, neboť byl obestřen řadou tajemství. Včela sama je bezesporu symbolem pracovitosti, ale také čistoty a panenství. Stáří archeologického nálezu včely z města Elios ve Švédsku se odhaduje na přibližně 9 000 let. Mnohem starší je jeskynní obraz ze španělské obce Arana, znázorňující ženu při vybírání včelí plástve. Nálezy z Afriky, Indie a v neposlední řadě i z amerického kontinentu posouvají stáří včel za šestimístnou číselnou hranici. Řekové byli přesvědčeni, že včela je starší než planeta Země.
 

Vlastní matky i při hobby včelaření

Se šestnácti včelstvy se stále považuji za hobby včelaře. Přitom každoročně řeším výměnu několika matek z různých důvodů, ať už je to stáří, špatná vlastnost, či výkon. Každý včelař si přece jenom v koutku duše přeje vychovat matky vlastní. Tak jsem začal i já.

Po přečtení článků na internetu a konzultacích s místními zkušenými včelaři jsem si postupně našel cestu, která mi nejvíce vyhovuje a produkci matek pro moji potřebu bohatě postačuje. Matky vychovávám z nouzových matečníků přímo v odděl-cích, které potom spojím přes noviny se včelstvem, kde chci matku vyměnit.

Jumbo není nástavek, ale úlová soustava

V letošním červnovém vydání Včelařství, mne zaujal článek Ing. Víta Holienčina „Mívaliť naši předkové...„ Autor v prologu, kterým Článek uvádí, píše: „Stále se zvětšuje obsah odborných názvů, nejsou stanovena jazykovědná kriteria a zájemci o studium terminologie narážejí na nejrůznější překážky". Autorův úvod mne přivedl k zamyšlení, jak se naše příští včelařská generace vypořádá s velmi rozšířeným a záhadným slovním výrazem jumbo?

Strana 1 z 3