Dezinfekce

Dezinfekce je důležitá v boji proti nemocem jako závěrečný krok, stejně tak je důležitá i jako prevence.

Dezinfekce cukerných a medných zásob

Začněme tím jednodušším. Pokud potřebujete dezinfikovat medné nebo cukerné zásoby, stačí k nim přidat jednu čtvrtinu jejich objemu vody. Na litr medu 250 ml vody. Výslednou směs promícháme a vaříme patnáct minut.

Dezinfekce úlů a rámků

I když jste pořídili nový úl, měli byste jej dezinfikovat vždy před osazením včelstva. Dále dezinfikujeme také preventivně, jednou za tři roky, i když se nevyskytla žádná nemoc.  Při nemoci dezinfikujeme úly po přeložení včel.

Před dezinfekcí oškrábeme stěny, dno a strop zvenku i zevnitř. Naškrábanou hmotu spálíme. Poté čistíme ohněm: stěny ze všech stran ožehneme do hněda. Ohněm se nemusí zničit všechna nebezpečí (hlavně v rozích) – kombinujte oheň s chemickou cestou dezinfekce.

Například louhem: pro preventivní dezinfekci 2% roztok louhu sodného či draselného, při nákaze 5% roztok (což je 20-50 g louhu na litr vody). Dezinfekci dvakrát opakujeme, roztoky používáme co nejteplejší, aby byla zajištěna jejich co možná nejvyšší účinnost, která je teplotou umocňována. Po vyschnutí úlu vnitřní stěny natřeme stříbřenkou, vnější fermeží.

Při práci se chraňte! Používejte gumově rukavice, obuv a zástěru! Chraňte si oči!

Pro dezinfekci plastových úlů je nutné aplikovat jiné postupy. Polystyrénové části nástavků je nutné při nákaze bezezbytku spálit, zbytek plastového úlu můžete vyčistit formaldehydem ve formě roztoku i plynu podobně jako u plástů. Je možné i sířit, ale ne v nástavcích z polystyrenu, kde hrozí nebezpečí požáru.

Rámky se dezinfikují stejně jako úly. Je možné rámky 15 minut vyvářet v čisté vodě nebo rozvařit voští v rámku ve vroucí vodě. Chovatelé matek by měli použít rámky nové.

Dezinfekce plástů

Plásty můžeme dezinfikovat vícero způsoby, přičemž platí, že preventivní čištění provádíme jednou za rok, při zavádění nového včelstva a samozřejmě během nemocí. Přibližme si 3 nejčastější techniky:

Parami kyseliny octové

Plásty umístíme do uzavíratelného prostoru, na plásty umístíme porcelánovou (chemicky netečnou) nádobu s kyselinou. Na 1 m3 použijeme 2 litry ledové kyseliny octové. Pokud dezinfikujete rovnou v nástavku (který musí být uzavřen), stačí vám na 10 plástů klasické míry 200 ml ledové kyseliny octové.

Je nutné, aby teplota neklesla pod 150 °C, vkládejte proto pod nádobu s kyselinou například vyhřáté cihly. Plásty nechte v parách nejméně 14 dnů.

V boji proti zavíječům kombinujte se sířením.

Dezinfekce plástů párami formaldehydu

Postupujte podobně jako v předešlém případě, jen médium bude formaldehyd, který můžete koupit jako 36-38% roztok „formalín“. Na 1 m3 potřebujete 150 ml 36-38% roztoku, rychlého odpaření dosáhneme rozstřikováním, zahřáním či použitím okysličovadla:

Do misky nejprve dejte 90 g hypermanganu na 150 ml formalínu. Za 15 sekund se formalín zahřeje na 1900 °C a začne se odpařovat. Při zahřátí se zvyšuje objem! Mějte proto v misce dostatečnou (dvojnásobnou) prostorovou rezervu! Pamatujte na ochranu těla při manipulaci!

Pokud dezinfikujete v místnosti, odpařujte na více místech najednou.

Zbytky formalínu deaktivujeme čpavkem, který v savém materiálu dáme pod plásty nebo jím postříkáme podlahu místnosti. Na neutralizaci 150 ml formalinu potřebujeme 72 ml 33% čpavku.

Dezinfekce plástů 4% roztokem formaldehydu

Vcelku bezpečnější metodou je dezinfekce ve 4% roztoku formaldehydu. Na jeden litr formalínu použijeme 8 litrů destilované vody, výsledným roztokem důkladně prokropíme plásty, které jsme umístili například do vany ve svislé poloze. Dbáme na to, abychom naplnili všechny buňky, necháme působit 24 hodin. Pak plásty vytočíme v medometu a vše vyčistíme vodou, opět vytočíme a necháme důkladně vyschnout. Když plásty nepáchnou formaldehydem, můžeme je zpět instalovat do úlu.

Dezinfekce plástů teplem

Je možné dezinfikovat i pouhým teplem. Stačí plásty naskládat ve svislé poloze do termostatu, kde se jeden den udržuje teplota 50 °C (ne vyšší, jinak se stavba zbortí).