Pořízení včelstev

Jestliže zvažujete nad začátkem včelaření, budete potřebovat hlavně včelstvo. Nejsnadnější cesta je jeho koupě a to buď ve formě oddělků nebo rovnou celého včelstva. Dalším způsobem je odchyt roje.

Začátečníci by měli mít na paměti, že je vždy lepší pořídit si více než jedno včelstvo. Klidně rovnou tři. Důvodem je snadná zranitelnost jediného včelstva. Pokud by u něj došlo k nějaké nehodě, je velmi jednoduché mu pomoci dotací plodu z jiného včelstva. Také si tím zvýšíte počet produkce a kromě jiného – starat se o jedno nebo tři včelstva se časově příliš neliší.

Právní pozadí

Vždy mějte na paměti, že při dovozu včelstva musíte mít vždy na mysli zdravotní rizika jejich přesunu. Nejen proto je nutné mít přesun povolen z úřadu a zároveň mít veterinární atest na přesun zvířete. Detaily je vhodné vždy před akcí projednat s místně příslušnou veterinární správou (OVS). Ta vám stanoví podmínky přesunu.

Koupě oddělků

Koupě oddělků je asi nejbezpečnější způsob, jak přijít ke včelstvu. Oddělky jsou cenově dostupné, snadněji se převáží a navíc – díky veterinárnímu osvědčení máte jistotu, že jsou včely v pořádku. Atest vydává OVS na základě vyšetření kmenových včelstev.

Oddělky jsou k mání většinou pětiplástové, obsahují mladou matku a plody různého stáří. Nejlepší je oddělky koupit během června nebo začátkem července, což je doba s kvalitními snůškovými podmínkami. Pokud nenastanou, oddělky budete muset přikrmovat aby se včelstvo zdárně rozvíjelo a připravilo na zimu.

Rady

 • Nikdy nekupujte oddělky bez veterinárního atestu, takový včelař nejen, že činí protizákonně, ale můžete tak ohrozit zdraví jiných včelstev.

 • Vždy si před přijetím oddělku zkontrolujte přítomnost a kladení matky.

 • Zkontrolujte si, že s oddělkem přebíráte i kopii veterinárního atestu s vyplněnými údaji o kupujícím a s potvrzením zdravotního stavu včelstev.

 • Mějte na následující rok po aplikaci oddělku připravené nové plásty.

Koupě včelstev

Včelstva se dají koupit již se vším všudy, stačí sledovat včelařské inzerce. Můžete zde sehnat včelstva s úlem i dalším vybavením, nejčastěji z pozůstalosti nebo z důvodu ukončení včelaření. Ceny jsou přitom velmi příznivé.

K takovému počinu by se měl odhodlat spíše jen velmi zkušený včelař. Pouze zkušenosti dovedou odhalit případné zdravotní problémy prodávaného včelstva. Problémem může být nízký stav, velká bodavost či rojivost včelstva.

Spíše se vyvarujte nákupu nářadí k práci přímo v úlu. Nikdy nevíte, jaké nemoci včely prodělaly a co vše na nářadí mohlo ulpět. Pokud i tak nářadí koupíte, věnujte mu péči a řádně jej očistěte, nebo jej používejte výhradně na práci s tímto úlem.

Rady

 • Pokud vy sami nejste zkušení, poptejte se nestranného zkušeného včelaře, jestli se kup vyplatí.

 • Mějte na paměti, že úl, ve kterém včelstvo bydlí, může mít vyšší historickou, než včelařskou hodnotu.

 • Věnujte zvýšenou pozornost úlu, hledejte pozůstatky nemocí, červotoče a stopy po jiných škůdcích.

 • Přesvědčte se, že případný úl vyhovuje vašemu způsobu včelaření.

 • Vždy se ptejte na důvod prodeje.

Získání rojů

Rozhodně nejstarším způsobem, jak člověk získával a ochočoval si včely, je chytání rojů. Jedná se o tradiční způsob množení včel, který je také velmi levný. Roj můžete získat zadarmo, nemusíte řešit typ úlu ani nic dalšího. Chce to jen trochu šikovnosti a snad i odvahy.

Po usazení se roj ihned pustí do budování hnízda. Včely pracují nepřetržitě a neúnavně, kdy jejich aktivitu můžete zvýšit přísunem sladiny.

Jediným problémem nového včelstva založeného z roje je stará matka. S rojem odlétá stará královna, která byla z domácího úlu vystrnaděna novou, mladou a silnou matkou. Rojící se královny mohou být někdy tak staré, že se nedožijí ani následujícího jara. Stará matka může být zatížena i „hříchy z minulého života“. Často se u nich projevují sklony k rojivosti, bodavost. Se starou matkou riskujte i nízký výnos medu. Nejlepší je řešit takové hrozby již preventivně. Hned po odchytu roje si pořiďte novou a šlechtěnou matku a matky vyměňte. Nejzazší možný termín je podzim, těsně po zakrmení.

Smetence / Pakety

Zmiňme ještě, že roj se dá získat i „uměle“. I když to v našich krajích není příliš rozšířené, za zkoušku to může stát. Hlavně ve chvíli, kdy se včelaři nechce příliš dlouho čekat na přirozený roj. Smetenec se získá na základě rozkladené matky v klícce. Včelař při práci se smetencem postupuje stejně jako s rojem. Výhodou smetence je absence nutnosti měnit matku.

Rady

 • Pokud chytáte roj známého, či rovnou vlastního, původu, jsou zdravotní rizika vcelku malá.

 • Nechytejte roje, u kterých neznáte původ – mohou někomu patřit nebo být nakažená.

 • Při odchytu roje nepodceňte bezpečnost svoji ani bezpečnost svého okolí.