Český svaz včelařů

Podobně jako fotbalisté mají svůj svaz, mají ho i včelaři. Český svaz včelařů, s používanou zkratkou ČSV, je zájmová organizace. Což znamená, že včelař nemá povinnost být členem. Každý člen sice musí platit členský poplatek (příspěvek?), ale dostává za něj příjemný servis, podporu a i pomoc při boji o příspěvky a dotace.

Organizace ČSV

Stejně jako každá celostátní organizace, i ČSV má svoji hierarchii a řízení. V čele je předseda a jeho spolupracovníci a v každém větším městě pak najdeme místní organizaci ČSV. Ta má opět svého předsedu a spolupracovníky. Oblastní svaz včelařů se stará o včelaře v regionu, které do jisté míry kopírují okresy. V oblasti pod místním výborem stojí v hierarchii takzvaní důvěrníci, kteří jsou v užším kontaktu s vedením místního ČSV a zároveň „dohlíží“ na ostatní, řadové, včelaře ve svém okolí, například ve vesnici.

Možná příliš komplikované, ale má to i své výhody. Pokud včelař potřebuje něco vyřešit s vedením ČSV, stačí, aby zašel za místním důvěrníkem, který věc již zařídí. Ne nadarmo se říká, že čeští včelaři patří mezi nejvíce – a nejlépe – organizované včelaře na světě. Což je přínosné hlavně v době nemocí, kdy si včelaři rychle předávají potřebné informace bez zbytečných prodlev, ale takový systém se hodí i při rozdělování grantů a dotací.

Klady a zápory členství v ČSV

  • Členství v ČSV stojí peníze. Členství v ČSV stojí peníze. Na úhradu poplatku lze ale využít dotaci poskytovanou na včelstva a vše se dá pohodlně vyřídit s hospodářem v rámci jedné členské schůze. Pokud máte dostatek včelstev, uhradíte členský poplatek a ještě peníze zbudou. Dotaci vám vyřizuje vaše členská organizace, stačí předat a podepsat jednoduchý formulář.

  • ČSV pravidelně pořádá pravidelné schůze členů. Zde asi záleží na každé místní organizaci, co se na schůzi děje. Většinou se ale jedná jen o debaty o rozdělování funkcí, takže pokud nemáte vysoké ambice, je to pro vás spíš ztracený čas. Jiná situace by nastala, kdyby v rámci schůze proběhl nějaký zajímavý seminář.

  • Výhodou schůzí ČSV je příležitost pro osobní setkávání včelařů. Přirozené místo pro povídání si s kolegy, výměnu zkušeností a rad, ale také prostor pro distribuci spotřebního materiálu či vybavení.

  • Díky členství v ČSV dostáváte automaticky časopis Včelařství, který vychází každý měsíc. Pro začátečníka může být velmi přínosným zdrojem informací, pro zkušeného včelaře se může stát spíše zbytečnou tiskovinou, kterou bohužel nemůže ani odmítnout a tím si třeba snížit poplatky na členství.

  • Díky členství v ČSV získáte možnost dosáhnout na dotace jak české (svazové, krajské, státní), ale i z Evropské unie. A stačí vám předat papíry svému důvěrníkovi a o víc se nemusíte starat. Přes ČSV se odevzdává i měl k jarnímu vyhodnocení spadu roztočů varroa.

  • Velkou nevýhodou dotací zprostředkovaných přes ČSV je paradoxně čas jejich rozdělování. Je to vleká anomálie v dnešním světě, ale ano – dotace jsou rozdávány v hotovosti. Takže nejdříve pečlivé rozdělování peněz v hotovosti do obálek na ústředí, pak rozvoz do místních organizací, kde proběhne schůze a peníze jsou následně rozdělovány včelařům. To samozřejmě zabírá čas (a tedy i finance) jak samotným funkcionářům, tak i cílovým včelařům. Situace bohužel nejde řešit moderní cestou – elektronickým převodem peněz na účet, či alespoň složenkou. Paradoxní je, že kdybyste o peníze zažádali přímo, dostanete je převodem na účet.

  • Znatelnou a přínosnou činností ČSV je distribuce knotů a léčiv proti varroáze a zajištění léčení aerosolem, což ocení hlavně malí včelaři. Bohužel ne všechny místní ČSV tyto služby poskytují.