Medovicový med

Med nemusí být vytvářen jen z nektaru květin na loukách. Včely (a vlastně i lidé) mají rádi med z medovice, takzvaný lesní med. Ten včely vyrábějí z medovice, což je sladká tekutina nízké viskozity a lepkavé konzistence. Včely ji sbírají na jehličí, listech a větvích rostlin, odkud ji následně přenášejí do úlů, kde ji zpracují na lesní med.

Medovice

S medovicí se můžeme volně setkat skoro v celém lese. Jedná se totiž o látku, kterou produkují některé druhy mšic. A je jedno, jestli žijí na listnatých stromech nebo na jehličnanech. Právě na nich se s medovicí setkáme nejvíce, protože na rozdíl od listnáčů (a opadavých modřínů) nepřicházejí o své producenty, takže s produkcí začínají hned z brzkého počátku jara, kdežto listnatým stromům musejí nejdříve narůst první pupeny. Právě díky rychlému nástupu medovice včely snadno najdou v lesích potravu.

Nebezpečí spojená s medovicí

V souvislosti s medovicí je skvěle vidět provázanost a koexistence včel na zbytku přírody. Pokud je příznivé počasí, stromy plodí šťávy, na kterých se živí mšice, které posléze produkují medovici. Tu sbírají včely, živí se z ní a vytvářejí med.

Ano, může to být proti srsti, že medovice tvoří mšice. Ale nebojte se, nejedná se o jejich výkaly poté, co pozřou potravu. Medovice vzniká ve vedlejším traktu, který nemá se zažíváním nic společného, proto se nejedná o výkaly mšic, jak někteří prohlašují.

Jedinou nevýhodou medovicového medu tedy je, že obsahuje pro včely velké množství látek, které nejsou schopny strávit. Je tedy nutné ve správný čas, před zimováním, medovicový med odebrat a nahradit jej jinou stranou. Jinak hrozí vznik úplavice včel.

Jak včely med připravují

Příprava medovicového lesního medu je obdobná jako nektarového, květinového. Včely nejdříve posbírají medovici ze stromů, letí s ní do úlu, kde ji předají úlovým dělnicím. V úlu dochází, postupně jak si včely medovici předávají, k promíchání medovice se slinami a postupně se zvětšuje množství fermentů a včelích enzymů v budoucím medu. Rozdílem medovice a nektaru je obsah vody, který je v medovici podstatně vysoký. Proto včely nejdříve uloží medovici v plástových buňkách, ve kterých za jeden až tři dny ztratí požadovaný obsah vody. Proces je ovlivňován různými faktory, jako síla včelstva, teplota a relativní vlhkost a samozřejmě na ventilaci v úle. Po odpaření přebytečné vody včely medovici přemístí jinam a zavíčkují ji.

Jak skladovat lesní med

Včelař by měl po vytočení medu dbát na teplotu, při které medovicový med skladuje. Neměla by spadnout pod 15°C. Med by měl být skladován na temném chladnějším místě, aby nedocházelo ke snižování kvality medu.

Producenti medovice

Pro včelaře není příliš důležité, kdo všechno medovici produkuje, jak se její producenti jmenují latinsky atd. Důležité je, kde a kdy medovici najít.

Buky a břízy nabízejí medovici od května do června. Na smrku najdeme medovici v období od června do července, další snůšky lze očekávat v červnu, červenci a v srpnu. Borovice poskytuje mnoho medovice hlavně od konce května do začátku července, občas i v srpnu.  Medovice z modřínů přichází již v červnu, později pak v srpnu a září. Duby nabízejí snůšky od druhé poloviny května do konce července, výjimečně v srpnu a září.

Podobně jsou na tom javory, které vydrží až do pozdního podzimu. Javory vyhledávejte i pro možnou kombinaci medovice a nektaru javorů. Lípy tvoří mnoho medovice také zároveň s květy – v červenci a srpnu. I u lípy platí, že včely sbírají zároveň nektar a tak je med kombinovaný, ale zde spíše medovicový.