Medobraní

Ačkoliv není včelaření jen o výnosu a výdělku z medu, neodmyslitelně k tomu patří. A aby byl med, je vedle včel potřeba i medobraní. Pojďme si medobraní krok po kroku přiblížit.

Odběr medných plástů

Medobraní začíná odběrem medných plástů. Zde mějte na paměti důležité pravidlo: čistota a kontrola plástů a stavu včelstva.

Zkontrolujeme například podíl vody v nektaru, provedeme zkoušku trhem, kdy plásty nesmějí vystřikovat, dále pamatujte na odběr pouze zavíčkovaných plástů – značí totiž zralý med!

Při odběru medných plástů používejte málo kouře a odebrané plásty ihned uskladněte v nástavcích se dny nebo v bednách pro to určených.

Vzniklé mezery dle potřeby doplňujte novými mezistěnami a soušemi. Snažte se, aby v nejvyšším nástavku byly jen světlé, vystavěné a nezaplodované plásty nebo mezistěny. Takový prostor bude pro včelstvo neatraktivní.

Vytáčení

Vytáčet můžete buďto rovnou na stanovišti a vytočené plásty pak vracet, nebo pokud máte více plástů v zásobě, můžete je hned nahradit a vše stočit doma, v klidu a v čistém prostředí.

Ať vytáčíte kdekoliv, vždy mějte na paměti, že místnost, veškeré nářadí a pomůcky, odvíčkovače a medomety musejí být v naprosto bezvadném a čistém stavu.

Před vytáčením je potřeba plásty odvíčkovat. K tomu slouží speciální odvíčkovací vidličky, nože, nebo rovnou stroje. Samotné vytáčení se provádí v medometech.

Cezení a filtrování medu

Před samotným stočením a následným naskladněním je potřeba vytočený med procedit. Pokud máte málo včelstev, postačí kupříkladu dvě síta, hrubší a jemnější, posazená na sebe. Přes ně protéká med a je zbaven úlomků vosku, zbytků víček atd. Pro větší objem včelstev je vhodné mít sít více, abyste je mohly plynule měnit a nemuseli zastavovat vytáčení. Je také možné pracovat s více nádobami se síty, kdy zhusta vylijete med na síto, vyměníte nádobu a stáčíte dál, zatímco opodál med v klidu protéká přes síto do nádoby.

Do týdne, podle viskozity medu, vyplavou k hladině vzduchové bublinky a malé částečky vosku. Ty je nutno dodatečně odstranit.

Skladování medu po medobraní

Je jasné, že všechen získaný med se nedostane ke konečným zákazníkům ze dne na den. Proto je vhodné mít připravené velké nádoby, nejlépe z nerezové ocele. Je nutné v nich přefiltrovaný med vzduchotěsně uzavřít, aby nedošlo k jeho znehodnocení.

Příhodné je také značit nádoby informacemi o medu, jako je rok vytáčení, obsah vody a samozřejmě druh medu.

Medy za pár dní kontrolujeme, pokud bude med na vrchu opatřen pěnou, je znečištěn a takový med je nejlepší na zakrmení mladých rozvíjejících se včel. Je pro ně mnohem vhodnější, než cukerné roztoky.

Co ihned nejede ke konzumentům, bezpečně ukládáme v suchých, čistých, prachuprostých, studených místnostech. Je nezbytné, aby nádoby byly dokonale uzavřené. Nejlepší teplota pro skladování medu na opravdu dlouhou bobu je cca +10°C.