Eurodadant po 40 letech.

Po detailním popisu původu, jednotlivých částí a zkušeností s uchopením včelaření v Eurodadantu se dostáváme k metodice. Předem musím zdůraznit, že metodika vedení včelstev v Eurodadantu vyžaduje zcela jiný přístup k životu včelstva než u běžných včelařských metod. Metodika Eurodadantu Vzhledem k dramatickým změnám klimatických a snůškových podmínek na našem území v posledních 70 letech si Ing. Řeháček musel při konstrukci Eurodadantu uvědomit tuto skutečnost. Byl si vědom toho, že většina našich včelstev již nemá přístup k velkému množství slabých snůšek, ale naopak k vzácným silným nárazovým snůškám, které jsou nejstabilnější v květnu. Musíme proto naše včelstva připravit na tyto podmínky, a zde nám velice pomáhá vysoký plást v plodišti Eurodadantu. Rozvoj včelstva na vysokém plástu je vždy rychlejší než na nižších plodištních plástech a vytváří tak ideální základ pro dostatečně silné včelstvo, které je schopno již využít první silnou jarní snůšku.

Podletí

Na konci července, po posledním odebírání medu, přecházíme k základní sestavě včelstva. V Eurodadantu můžeme stále ponechat otevřené česno na dně s výškou 2 cm. V manipulačním nástavku se líhnou poslední trubci a matka ve plodišti ploduje plným tempem. Do plodiště umisťujeme poslední vytočený polonástavek. Během srpna včelstvo postupně nakrmíme 12-18 kg cukru, za předpokladu, že včelstvo je schopno doplnit si zásoby pro zimu v případě případných pozdních snůšek. Včelstvo rovnoměrně ukládá zásoby jak do plodiště, tak do polonástavku nad ním. Vše závisí na termínu krmení. V tuto dobu má včelstvo dostatek zásob a matka není omezována v kladení. Plodiště poskytuje včelstvu dostatek prostoru pro vývoj plodu, zatímco polonástavek nad plodištěm slouží jako medník. Na konci září přesouváme polonástavek s zásobami pod plodiště. Včelstvo okamžitě zahájí přemisťování všech otevřených zásob do plodiště a vytvoří tak ideální prostor pro zimování. V průběhu posledních 13 let jsme vyzkoušeli metodu vzdušného zimování, kterou Ing. Řeháček zmínil již před 20 lety, ale teprve před 10 lety jsme ji začlenili do metodiky Eurodadantu. Metoda spočívá v ponechání prázdných míst u stěn úlu ve všech nástavcích. Tento prostor umožňuje odchod vzdušné vlhkosti z úlů během zimy a včelstvo tímto prostředím zřejmě těží.

Zima

Díky ponechání manipulačního nástavku pod plodištěm zimujeme včelstva ve následující sestavě: otevřené česno na dně s vložkou proti hlodavcům, manipulační polonástavek, polonástavek se zbývajícími zásobami, plodiště a víko. Plodištní očko zůstává otevřené po celou zimu. Má význam pro proudění vzduchu a také je využíváno při prvním jarním proletu.

Jaro a předjaří

V druhé polovině března, po prvním pročišťovacím letu, je čas provést důležité úpravy ve včelstvech. Nejprve odstraníme plodiště a sloučíme spodní polonástavky do jednoho. Nejstarší plásty vyřadíme a uprostřed ponecháme nejsvětlejší loňský trubčí plást. Dva stavební rámky vložíme a tento manipulační nástavek postavíme na vyčištěné dno. Poté vrátíme plodiště a včelstvo zúžíme přepážkami na potřebný prostor. Rozdělíme obsednuté plásty od těch neobsazených pomocí teplých přepážek. Je lepší včelstvo zúžit více, než naopak. Tím se za přepážkami nacházejí tmavé plásty s vyřazennými zásobami. Oddělíme plásty, které sousedí s přepážkou z vnější strany, pomocí rozpěráku. Včelstvo se tak ocitá v prostoru, který je tepleji ovládán, a matka má větší prostor na kladení. Dělnice využijí teplých dnů k přenášení zpracovaných zásob za přepážky do obsazené části. Kolem matky proudí potrava, která matku motivuje k dalšímu kladení. Včelstvo zakládá větší plochy plodu. Tento proces je závislý na dostatku pylových zdrojů v přírodě. Včely také čistí plásty za přepážkami, které můžeme při kontrole vyřadit. Zúžené včelstvo se tepelnou terapií preventivně zbaví parazita Nosema apis. V tomto zúženém prostoru ponecháme včelstvo přibližně 25 dní. V případě chladného dubnového počasí je dobré včelám poskytnout osolenou vodu, kterou potřebují pro živobytí svého plodu.

Po uplynutí 25 dní začne včelstvu vylíhat se mnoho generací mladých včel, které postupně nahrazují zimní generaci. V této fázi včelstvo potřebuje více prostoru a je třeba ho rozšířit. Nejprve odstraníme vyčištěnou souš ze neobsazeného prostoru za přepážkou, přesuneme přepážku na správné místo a vložíme mezistěnu na místo přepážky. Plást zásob, který sousedí s přepážkou, znovu oddělíme pomocí odvíčkování. Rozšíření obvykle provedeme na obou stranách zúženého prostoru nebo jen na jedné straně, pokud včelstvo nepotřebuje tak velkou expanzi. Mladé včely okamžitě začnou stavět po nových mezistěnách a během 7-10 dní zde matka obvykle začne kladit vejce. Pokračujeme v rozšiřování včelstva v intervalech 7-10 dní, dokud není celé plodiště plně rozšířené. Tímto postupem připravíme včelstvo na maximální využití květnové snůšky. Současně částečně obnovíme obsazenost plodiště a preventivně včelstvo ošetříme vlastním teplem proti parazitu Nosema apis. Z teoretických předpokladů vyplývá, že tato termoterapie by neměla poskytnout ochranu proti parazitu Nosema ceranae, ale praktické výsledky v posledních 20 letech jasně ukazují, že termoterapie je účinná i proti Nosema ceranae. K posouzení účinnosti termoterapie stačí několik let sledovat přítomnost parazitů nosemózy u dělnic ve včelstvech, která jsou pravidelně každé jaro zúžena přepážkami, a porovnat je s výsledky ve včelstvech kontrolované skupiny. Proti nosemóze neexistuje registrovaný lék a pokud máme tak vynikající výsledky s termoterapií, považuji problém nosemózy za vyřešený. Stačí jen o něco více práce.

Předjaří, brzké léto, plné léto

Nasazení prvního polonástavku pro sběr medu provádíme 2-3 dny poté, co začne jarní snůška. Ideálně nasazujeme polonástavek se soušemi a doplníme ho 3-5 mezistěnami. Pokud nemáme dostatek soušek, nasadíme polonástavek pouze s mezistěnami. Silné včelstvo si poradí i bez soušek. Poté, co je první polonástavek naplněn sladinkou, přidáme další prázdný polonástavek se soušemi a mezistěnami. Včelstvo může ukládat další sladinku do prázdného polonástavku a již zahuštěnou a zakapalněnou sladinku v horním polonástavku víčkuje, aniž by docházelo ke smíchání s čerstvě přineseným nektarem. Podle potřeby přidáváme další prázdné polonástavky nebo odčerpáváme med. Plásty s víčky odebíráme ve všech úlech najednou. Tímto způsobem získáváme vyzrálý jednodruhový med, uložený v nedotčeném rámečku. Plásty se vyčerpanou sladinkou vracíme zpět mezi plodiště a polonástavek s řidinou.

Včelstva v eurodadant úlech poskytují ideální podmínky pro rychlý jarní rozkvět, možnost prevence nosemózy vlastním teplem, postupné posilování včelstva bez rozrušování plodového těla a ideální podmínky pro produkci prvotřídního medu, jak z hlediska dostatečné vyzrálé medoviny, tak z pohledu hygieny díky nedotčeným plástům v medníku.

Z časopisu včelařství Ing. Pavel Cimala