O sršni asijské

Sršeň asijská (Vespa velutina), invazní druh původem z jihovýchodní Asie, byla náhodně zanesena do Francie v roce 2004 a od té doby se rychle rozšířila do Itálie, Španělska, Portugalska, Německa, Belgie, Nizozemska, Velké Británie a Švýcarska.
Na rozdíl od běžné domácí sršně, sršeň asijská představuje značné riziko pro evropské včelařství, neboť včely medonosné tvoří až 70 % jejího jídelníčku.

I přes zkušenosti získané z jiných zemí, kde se již sršeň asijská vyskytuje, neexistuje zatím kompletní řešení tohoto problému. Jan Ondrasik, včelař působící ve Francii, uvedl, že Francie zaznamenala v roce 2022 pokles včelstev o více než 50 %. Místní včelaři se navíc musí vypořádávat s touto situací bez jakékoliv podpory ze strany úřadů a bez možnosti kompenzace za ztráty. Ondrasik zdůraznil, že máme ještě čas se adekvátně připravit na příchod tohoto invazního druhu. Máme informace o tom, jak vyhledávat hnízda a jak je likvidovat, což bude klíčovou aktivitou pro nás včelaře. Je důležité být pozorní k okolí našich stanovišť, sledovat sršní hnízda a verifikovat, zda se nejedná o hnízda invazního druhu, navštěvovat vzdělávací akce a šířit informace mezi veřejnost.

Sršeň asijská představuje nebezpečí nejen pro včely, ale i pro člověka. Na rozdíl od domácí sršně obecné může člověka pronásledovat až na vzdálenost 300 metrů, než zaútočí. Její žihadlo způsobuje velmi bolestivé rány, které silně otékají, a navíc může bodat opakovaně.

Příroda sama s tímto problémem neporadí. Sršeň asijská nemá v Evropě přirozené nepřátele a naše včela medonosná se neumí efektivně bránit proti tomuto invaznímu druhu.

Včely nám slouží již odnepaměti, teď nastal čas, kdy potřebují naši pomoc. Stále ještě máme trochu času na přípravu.

z časopisu včelařství.