Zpět na: Chov a výměna matek

Lepidlo na opalitové značky - Šelakové - 2 ml

42,0 Kč
bez DPH: 34,7 Kč

Dostupnost: skladem
Kód zboží: H4790
Lepidlo na opalitové značky k označení včelí matky na bázi šelaku. Barevné značky na včelí matky se lepí na hruď matek. Šelak je přírodní pryskyřice, bez zápachu. Pokud by lepidlo zhoustlo, dá se naředit lihem.

Lepidlo na opalitové značky - Šelakové - 2 ml

Lepidlo na opalitové značky k označení včelí matky na bázi šelaku. Barevné značky na včelí matky se lepí na hruď matek. Šelak je přírodní pryskyřice, bez zápachu. Pokud by lepidlo zhoustlo, dá se naředit lihem.

Upozornění na nebezpečí:
H226 Hořlavá kapalina.
H315 Dráždí kůži.
H317 může způsobit alergické reakce na kůži.

Bezpečnostní instrukce:
Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
Vyvarujte se vdechování výparů. Přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, poraďte se s lékařem.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění vyhledejte lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. navštivte lékaře.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se

Naposledy navštíveno

Lepidlo na opalitové značky - Šelakové - 2 ml
42,0 Kč

Dostupnost: skladem